GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THUẬN

4

Trường mầm non Vĩnh Thuận thuộc ấp Cả Nga xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An, số điện thoại 0723.848988. Trường thành lập từ năm 2006 được tách ra từ trường TH&THCS Vĩnh Thuận. Ban đầu trường chỉ có 1 CBQL và 3 giáo viên đến năm 2016- 2017 này tổng số CBCNV trường là 16 trong đó: 2 CBQL, 10 giáo viên, 4 nhân viên. Có 6 phòng học và các phòng chức năng như: Văn phòng, Phòng Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Phòng Kế toán, Y tế, Bảo vệ, Phòng Nghệ thuật, Nhà bếp. Trường được đặt tại cụm dân cư trung tâm của xã, gần UBND xã và Trường TH&THCS Vĩnh Thuận, giao thông thuận tiện cho cả đường bộ và đường thủy.

3